BİLGİLER

tesisat ve montaj

Sistem, alt yapı tesisatı kurulumu yapılarak uygulanır.
Uygulama yapılacak olan yapıda ilk önce yüksek emiş gücüne sahip vakum ünitesinin yeri (bodrum, sığınak, otopark, balkon vb.) yeri, daha sonra vakum prizlerinin yerleri belirlenir.
Vakum prizleri ile vakum ünitesi arasında özel antistatik vakum boruları ve bağlantı elemanları en kısa mesafe göz önüne alınarak tesisat kurulur.
Binanın malzemesi, büyüklüğü ve şekli sistemin kurulumunu büyük oranda etkiler. Simetrik olmayan evlerde çok priz kullanılırken, tek katlı normal bir evde daha az priz kullanılır.

Vakum prizlerinin yerleri temizlenecek tüm alana ulaşabilecek şekilde planlanmalıdır.
Tesisat malzemesi olarak 50 mm çapında antistatik boru kullanılmaktadır.
Kapalı bir sistem olduğu için borularda hijyen problemi yoktur, kanalizasyona bağlanan pis su borularından çok daha hijyendir.
Bağlantı boruları duvar içlerinden, zeminde şapın altından veya asma tavan içinden geçirilerek vakum prizlerini vakum ünitesine bağlantı sağlanır.
Boruların akış yönü daima vakum prizlerinden vakum ünitesine doğru olmalıdır.
Vakum ünitesi, yaşam alanının dışına, örneğin bodrum katı, otopark, balkon gibi yerlere yerleştirilir.
Vakum prizleri, evin farklı yerlerinde bulunmalıdır.
Hafif emiş hortumunu bağladığınızda, anında emilen toz, vakum ünitesine boru hattı üzerinden sessizce taşınır, toz filtresi ve hepa filtreden dışarı atılır.
Sıkça alerjiye neden olan ve mikroskobik toz partikülleri içeren emiş havası açık alana aktarılır.